11 Φεβρουαρίου , Κυριακὴ ΙϚ΄ Ματθαίου , Ἡ παραβολὴ τῶν ταλάντων.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης...