Ωράριο Ακολουθιών

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Ι. ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Α. Κυριακές, Εορτές και λοιπές ημέρες της εβδομάδος

ΜΗΝΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΟΡΘΡΟΣ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
μ.μ. π.μ. π.μ.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 5.30 7.30 9.00 – 10.30
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 5.30 7.30 9.00 – 10.30
ΜΑΡΤΙΟΣ 6.00 7.30 9.00 – 10.30
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 6.00 7.30 9.00 – 10.30
ΜΑΪΟΣ 6.30 7.30 9.00 – 10.30
ΙΟΥΝΙΟΣ 7.00 7.30 9.00 – 10.30
ΙΟΥΛΙΟΣ 7.00 7.00 8.30 – 10.00
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 7.00 7.00 8.30 – 10.00
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 6.30 7.30 9.00 – 10.30
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 6.00 7.30 9.00 – 10.30
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 5.30 7.30 9.00 – 10.30
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 5.00 7.30 9.00 – 10.30

Β. Παραμονή Χριστουγέννων. “Ορθρος 7.00 π.μ., Θ.Λειτουργία 8.00 π.μ.

Γ. Εορτή Χριστουγέννων. “Ορθρος 6.00 π.μ., Θ.Λειτουργία 7.30 π.μ.

Δ. Παραμονή Θεοφανείων. “Εναρξη Ακολουθιών 7.00 π.μ.

 

ΙΙ. ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Α. Μεγάλη Τεσσαρακοστή

1.  Μέγα Απόδειπνον: “Οπως ο εσπερινός κατά τους αντίστοιχους μήνες

2.  Χαιρετισμοί της Θεοτόκου: 7.30 μ.μ.

3.  Οι ακολουθίες του Μ.Κανόνος και του Ακαθίστου “Yμνου: 6.30 & 7.00 αντιστοίχως.

 

Β. Μεγάλη Εβδομάδα

1. Οι Ακολουθίες του Νυμφίου : 7.30 μ.μ.

2. Οι Ώρες & Προηγιασμένη: “Οπως ο όρθρος και η Θ.Λειτουργία στους αντίστοιχους μήνες.

3. Μ.Τετάρτη : Η Ακολουθία του Αγίου Ευχελαίου: 6.30 μ.μ.

4. Μ.Πέμπτη : Εσπερινός και Θ.Λειτουργία : 7.00 π.μ. Η Ακολουθία των Παθών : 7.00 μ.μ.

5. Μ.Παρασκευή :
α) Οι Μεγάλες “Ωρες και ο Εσπερινός : 8.00 π.μ.
β) Η Ακολουθία του Ι.Επιταφίου : 7.00 μ.μ.
γ) Η “Εξοδος του Ι.Επιταφίου : 9.00 μ.μ.

6. Μ.Σάββατο : Ο Εσπερινός και η Θ.Λειτουργία: 7.00 π.μ.

 

Γ. Κυριακή του Πάσχα

1. Κρούση κωδώνων το εσπέρας του Μ.Σαββάτου : την 11η νυκτερινή.

2. Ανάστασις τη 12η νυκτερινή.

3. Ο Εσπερινός της Αγάπης στον Ι. Κ. Ν. Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου στις 10.30 π.μ.