Κυριακή ΙΔ’ Λουκᾶ – Θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἱεριχοῦς.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης...