7 Φεβρουαρίου , Κυριακὴ ΙϚ΄ Ματθαίου , Ἡ παραβολὴ τῶν ταλάντων

Μπορεί να σου αρέσει επίσης...