18 Φεβρουαρίου , Κυριακή ΙΖ´ Ματθαίου – Θεραπεία τῆς θυγατρὸς τῆς Χαναναίας

Μπορεί να σου αρέσει επίσης...