30 Ιουλίου μνήμη των Αγίων Αποστόλων Σίλα, Σιλουανού . Επαινετού , Ανδρονίκου και Κρήσκεντος εκ των Εβδομήκοντα

Μπορεί να σου αρέσει επίσης...