2 Ιουνίου , Απόδοσις της εορτής της Πεντηκοστής και μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Νικηφόρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως , του ομολογητού.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης...