15 Αυγούστου η Κοίμησις της Υπερευλογημένης ενδόξου , Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας

Μπορεί να σου αρέσει επίσης...