14 Φεβρουαρίου , Κυριακή ΙΖ´ Ματθαίου – Θεραπεία τῆς θυγατρὸς τῆς Χαναναίας.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης...