Τη 29η Μαΐου η αποφράς ημέρα μνήμης της αλώσεως της Βασιλίδος των πόλεων υπό των Τούρκων

Μπορεί να σου αρέσει επίσης...