Κυριακή 23 Ιανουαρίου , ΙΔ΄ Λουκᾶ – Θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἱεριχοῦς

Μπορεί να σου αρέσει επίσης...