Από το Μεγαλοπαρασκευιάτικο απόβραδο στο ναό μας και την περιφορά του Ιερού Επιταφίου

Μπορεί να σου αρέσει επίσης...