7 Ιουλίου Κυριακή Β’ ( δεύτερη ) Ματθαίου και Σύναξις Πάντων των εν τω Αγιωνύμω Όρει του Άθω διαλαμψάντων Αγίων

Μπορεί να σου αρέσει επίσης...