Κυριακή ΙΔ΄ Λουκᾶ – Θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἱεριχοῦς.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης...